Bán đất tại Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh