Bán đất tại Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên