Bán đất tại Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên