Bán đất tại Phường Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu