Bán đất tại Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên