Bán đất tại Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh