Bán đất tại Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh