Bán đất tại Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng