Bán đất nền dự án tại Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long