Bán đất nền dự án tại Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang