Bán đất nền dự án tại Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh