Bán đất nền dự án tại Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng