Bán đất nền dự án tại Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng