Bán đất nền dự án tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình