Bán đất nền dự án tại Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình