Bán đất nền dự án tại Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh