Bán đất nền dự án tại Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh