Bán đất nền dự án tại Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình