Bán đất nền dự án tại Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh