Bán đất nền dự án tại Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình