Bán đất nền dự án tại Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa