Bán đất nền dự án tại Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh