Bán đất nền dự án tại Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh