Bán đất nền dự án tại Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh