Bán đất nền dự án tại Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh