Bán đất nền dự án tại Phường 5, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang