Bán đất nền dự án tại Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng