Bán đất nền dự án tại Thành phố Nam Định, Nam Định