Bán đất nền dự án tại Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn