Bán đất nền dự án tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh