Bán đất tại Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội