Bán trang trại, khu nghỉ dưỡng Đường Ung Văn Khiêm Đường Ung Văn Khiêm, Phường Cái Khế, Ninh Kiều