Vinaconex 7 - 34 Cầu Diễn Đường Cầu Diễn Đường Cầu Diễn, Thị trấn Cầu Diễn, Nam Từ Liêm