Bán loại bất động sản khác Đường Tôn Thất Tùng Đường Tôn Thất Tùng, Phường Cái Khế, Ninh Kiều