Bán kho, nhà xưởng Đường Ung Văn Khiêm Đường Ung Văn Khiêm, Phường Cái Khế, Ninh Kiều