Bán đất Phố E4-D4 Phố E4-D4, Phường Cái Khế, Ninh Kiều