An Lạc Residence Phố Trần Đại Nghĩa Phố Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Nhựt, Bình Chánh