An Hạ Lotus Đường Tỉnh Lộ 10 Đường Tỉnh Lộ 10, Xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh